genericviagra-online.net

Prirodno-matematički fakultet | Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

Univerzitet u Novom Sadu | Prirodno-matematički fakultet

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

 

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

Mesto: Novi Sad

 

Telefon: 00381 (0)21-450-104
                00381 (0)21-450-105

Fax: 00381 (0)2145-96-96

E-mail: office@dgt.uns.ac.rs

Web: www.dgt.uns.ac.rs

 

U proteklih 50-ak godina razvoja Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo postao je jedna od najpoznatijih visokoškolskih i naučnih institucija iz ovih oblasti u regionu.

Osnovne delatnosti Departmana su nastavno-obrazovna, naučno-istraživačka i izdavačka. Danas, u skladu sa zahtevima i propozicijama Bolonjske deklaracije, nastava se realizuje kroz osnovne akademske, diplomske akademske-master i doktorske studije. Nastavno-obrazovni proces se sve vreme sprovodi kroz sinergiju kabinetske i terenske nastave i stručne prakse.

 

Na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo organizovani su sledeći studijski programi:

 

• Osnovne akademske studije geografije

- Diplomirani profesor geografije

- Dipomirani geograf (moduli: Geoinformatika, Geoekologija)

 

• Osnovne akadamske studije turizma

- Diplomirani turizmolog (moduli: Turizam, Organizator hotelijerske delatnosti, Organizator gastronomske delatnosti i Organizator lovno turističke delatnosti)

 

• Master akademske studije geografije

- Master profesor geografije

- Master geograf (moduli: Geoinformatika, Geoekologija)

 

• Master akademske studije menadžmenta

- Master mendžer (moduli: Turizam, Hotelijerstvo, Lovni turizam)

 

• Master akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva

(Geografija - informatika i Biologija- geografija)

 

• Doktor nauka - geonauke

 

• Doktor nauka - geonauke (turizam)

 

• Doktor metodike nastave prirodnih nauka - geografija

 

Naučni radnici Departmana učestvuju na 4 republička projekta, 5 pokrajinskih projekata, 3 IPA projekata, 2 SEE projekta i nekoliko bilateralnih projekata sa zemljama u okruženju. O dobroj saradnji sa privredom govore i brojni transferi projekata iz oblasti planiranja i strategija razvoja.Departman je povezan sa brojnim strukovnim organizacijama u zemlji, a od 2013. član je i UNWTO.

 

Šta nas izdvaja od drugih?!

Osim kabinetske nastave, sastavni deo studija je i obavezno pohađanje terenske nastave i stručne  prakse na osnovu čega studenti stiču praktična iskustva neophodna za buduće pozive. Sadržaj terenske nastave i stučne prakse razlikuju se u zavisnosti od nivoa studija, usmerenja, modula i godine studija, ali je njihova svrha uvek ista – da studenti neposredno u stvarnosti stiču jasne percepcije, trajne predstave i životno činjenično znanje koje će im koristiti da bolje shvate teorijske sadržaje. Terenska nastava pruža mogućnost studentima da se pod vođstvom profesora i asistenata upoznaju sa planinama, rekama, pećinama, lovištima, divljači, hotelima, motelima, restoranima, banjama, zaštićenim dobrima, selima i gradovima Srbije i instranstva.

Izvođenje nastave stručne prakse ima ključnu ulogu u sistemu školovanja svih kadrova. U zavisnosti od usmerenja i modula, neki od studenata će stručnu praksu sticati u hotelima, u turističkim agencijama, u naučno-obrazovnim institucijama, u lovištima ili restoranima, ponekad u Novom Sadu, ponekad po Vojvodini, ponekad po čitavoj Srbiji, a ponekad u Grčkoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Velikoj Britaniji, ponekad po nekoliko dana, a ponekad i po nekoliko meseci...

I to nije sve.. Pored terenske nastave i stručne prakse koje su obavezne, studenti imaju mogućnost da dobrovoljno učestvuju na terenima po Srbiji – preko Društva mladih istraživača „Branislav Bukurov“ (www.branislav-bukurov.com) registrovanog na Departmanu ili studentskim razmenama i kongresima širom Evrope preko Evropske geografske asocijacije čiji je član Departman (www.egea.eu). Jedini uslov je da volite prirodu, kamping, putovanja i druženje...

Mobilnost nastavnika i studenata

Međunarodna aktivnost u okviru Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, odvija se i kroz programe mobilnosti studenata i profesorskog osoblja, kao što su: ERASMUS MUNDUS, Campus Europae, CEEPUS i dr. Pomenuti programi, omogućuju studentima i profesorima usavršavanje na velikom broju Univerziteta u Evropi iz oblasti geografije i turizma. Tokom poslednjih nekoliko godina, naši studenti i nastavnici su preko ovih programa boravili u Italiji, Austriji, Portugaliji, Hrvatskoj, Sloveniji, Španiji, Tajlandu...