genericviagra-online.net

Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“

 
Specijalna bolnica
za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja
„Dr Borivoje Gnjatić“

Stari Slankamen

Dr.Borivoja Gnjatića bb
 

Telefon:  +381 (0) 22 2591-626 , 2591-426

Fax:  +381 (0) 22 2591 287

E-mail: bolnicaslankamen@neobee.net

Webwww.bolnicaslankamen.co.rs

 

U srcu Srema, na obroncima Fruške gore, uz desnu obalu Dunava , na samo 55km od Beograda i 45km od Novog Sada ,  nalazi se jedna od najstarijih banja u Vojvodini, banja Stari Slankamen.

Svedočanstva o naselju Stari Slankamen datiraju još iz mlađeg kamenog a pretpostavke za razvoj banje i banjskog turizma sežu još u rimsku epohu, od kada datira slana banjska voda i naselje pod imenom Acumincum (mesto na brdu). Posebnu privlačnost , kroz vekove,  Stari Slankamen duguje netipičnom reljefu, brdu iznad Dunava i ravnice, naspram ušća Tise u Dunav, koje je zadržalo i osnažilo mnoge vladare da, baš tu podižu utvrđenja,  gradove, banjsko kupatila , crkve i organizuju život. Danas , taj reljef sa stepenasto uklesanim ulicama u brdu ,sa ostatcima stare tvrđave nad kojima dominira Crkva svetog Nikole i prelepim pogledom na  Dunav , Tisu , ribarske čamce , brodice i turističke brodove, predstavlja izuzetan turistički potencijal i razlog više da dođete u Stari Slankamen.

Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“ Stari Slankamen je danas sinonim za banju, ime zbog koga se kreće put ovog sremskog mesta, ime koje u isto vreme znači opstanak  i razvoj  , ime koje predstavlja savremenu nadogradnju svega onog što je Stari Slankamen predstavljao kroz vekove.

Kao sledbenik banje, sa izvorom slane vode i lečilišta , koje je  u Starom Slankamenu  postojalo još u tursko doba, „Banja Stari Slankamen“ doživljava procvat krajem XIX veka . Sve do 1834.god slana voda je oticala u Dunav, kada je austrijska vlast ogradila izvorište i kaptirala više izvora u jedan , koji i danas snabdeva banju. Prva analiza vode je uradjena 1876.godine a prvo lečilište otvoreno 1907.godine. Savremen razvoj banje  počinje 1964.godine , izgradnjom nove banjske zgrade i stacionara bolnice.  Ipak , razvoj banje beleži krupnije korake od 2007.godine, kada  je izvorište slane vode vraćeno u banjsku upotrebu , nakon više desetina godina  a Specijalna bolnica „Dr Borivoje Gnjatić“ Stari Slankamen uvela savremenu praksu banjskog lečenja.

Ove, 2014.godine, ta praksa je dobila i najsavremenije uslove za rad , kroz otvaranje novog hidro bloka i opremanje objekta za prijem banjskih gostiju , na koji način su se stekli uslovi da ova banja uhvati korak sa najpoznatijim evropskim banjama.

Projekat rekonstrukcije hidro bloka je finansiran u 2014.god., putem konkursa kojim je Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, kroz  podršku izgradnji, održavanju i opremanju zdravstvenih ustanova, obezbedio 85% vrednosti radova , izvedenih na 800m2 hidro bloka Specijane bolnice „Dr.Borivoje Gnjatić“.

Kao visokospecijalizovana zdravstvena ustanova za produženo bolničko lečenje i medicinsku rehabilitaciju, kapaciteta 350 postelja, Specijalna bolnica „Dr Borivoje Gnjatić“ zapošljava 258 lica, od čega medicinsko osoblje čini: 17 lekara specijalista, 114 medicinskih sestara i tehničara , 40 fizioterapeuta, 4 doktora specijaliste –konsultanta a od opreme poseduje : kompletno opremljenu laboratoriju i rentgen. Epitet banje je dobila  zahvaljujući  mineralnoj vodi, koja se ubraja u slano-jodne vode,  hloridno-natrijumskog tipa,  temperature 18,4ᵒ C  koja se dogreva do željene vrednosti  i koristi u terapeutske svrhe.  

Rekonstrukcijom hidro bloka potpuno je obnovljen postojeći bazen, prostor za terapiju parafinom sa mogućnošću korišćenja istog i za fango, parafango hidrokolatore i druga toplo hladna pakovanja. Takođe, ovom rekonstrukcijom dobijen je prostor za ručnu masažu , za jednu suvu i jednu vlažnu saunu i prostor za manji hidromasažni  nadgradni bazen.

Prostor za kade čini srž hidro-bloka i opremljen je sa:

-galvanskom kadom sa individualnom masažom  i četvoroćelijskim galvanskim kupkama  (renomiranog proizvođača UNBECHEIDEN iz Baden Badena);

-četiri hidromasažne balneološke kade (biserne kupke) , koje su aeraciono masažne i individualno masažne uz mogućnost rada po zonama;

-tu su i lokalne kupke za donje ekstremitete i lumbalnu kičmu sa hidromasažom, kao i potpuno rekonstruisana HABARD kada za vežbe i individualnu masažu;

-nabavljen je i pokretni hidromasažni aparat za masažu u bazenu.

Kade imaju mogućnost korišćenja mineralne ili sanitarne vode, po izboru.

INDIKACIJE:       - stanja nakon CVI, kraniocerebralnih povreda;

                               -neurološka oboljenja;

                               -oštećenje perifernog motornog neurona;

                               -stanja posle traume kičmenog stuba;

                               -stanja posle povrede koštano-zglobnog sistema,

                               -zapaljenski reumatizam;

                               -degenerativni reumatizam;

                               -osteoporoza.

TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI:

                               -hidroterapija ( terapijski bazen)

                               -biserne kupke,

                               -habard,

                               -četvoroćelijske lokalne kupke

                               -termoterapija

                               -fototerapija

                               -bioptron tx

                               -elektroterapija

                               -magneti

                               -laseroterapija

                               -akupunktura

                               -radna terapija

Pacijenta po prijemu u Ustanovu pregleda fizijatar, radi se rutinska laboratorijska obrada, EKG a po potrebi i RTG. Terapija se sprovodi timski : lekar, sestra, fizio i radni terapeut, psiholog, ligoped, defektolog, kao i konsultanti specijalisti: internista, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, ortoped.