genericviagra-online.net

Aktuelni projekti

Projekat „Identifikovanje, pozicioniranje , brendiranje i plasman turističkog proizvoda Srema i Vojvodine“. Projekat podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu APV, kroz konkurs za podršku klasterima u Vojvodini za 2014.godinu. Način realizacije projekta: 50% sredstava APV i 50% sopstvenih sredstava. 
 
Realizacija projekta: Decembar 2014.g - Maj 2015.g.
 
Aktivnosti:
  • upošljavanje jedne osobe na realizaciji projektnih ciljeva;
  • priprema i realizacija promotivnih  izleta koji će se naći u ponudi hotela ( Beograd i Novi Sad), domaćih receptivnih  i stranih turističkih agencija;
  • priprema i izrada kalendara izleta počev od: 01.03.2015.;
  • priprema programa izleta sa definisanim polascima , iz Beograda i Novog Sada, po dinamici  utvrđenoj projektom;
  • unapređenje usluga i servisa sajta klastera i aktivnosti na društvenim mrežama klastera u funkciji realizacije projekta i podrške uspostavljanju stalnog servisa za podršku prihvata turista; 
  • izrada prospekta;
  • širenje mreže klastera i kreiranje partnerstava na realizaciji ciljeva projekta; 
Poziv za učešće na projektu pdf dokument