genericviagra-online.net

Tvrđave i utvrđenja

Da je Srem poželjno mesto za život svedoče  brojna utvrđenja i tvrđave, podignute  većinom  pored Dunava i Save, koje su vekovima bile i ostale njegova  prirodna granica. Građene prvenstveno u svhu odbrane teritorije a u srednjem veku i kao štit gradovima, većina tvrđava i utvrđenja je nastala u doba Rimljana. Počev od Sirmiuma, carske prestonice iz IV v.,na Savi i utvrđenja na čuvenom rimskom putu, duž desne obale Dunava, koji je povezivao Singidunum (Beograd) – Burgunac(Nove Banovce) - Rittium(Surduk) -  Acumicum (Stari Slankamen) - Malata Bononia(Banoštor),sa severnim delovima Panonije,  mnoga nisu preživela vekove ratovanja i razaranja. I pored toga njihovo prisustvo u narodnom pamćenju, pisanoj istoriji i legendama, samo su deo zanimljivosti kojima odiše kulturni milje multietničkog Srema i veliki potencijal za razvoj kulturnog turizma.

Od srednjovekovnih tvrđava i utvrđenih gradova u Sremu, njih pet se vode kao kulturna dobra od velikog značaja: Vrdnik, Slankamen, Morović, Kupinik i Berkasovo. Svih pet je bilo aktivno u odbrani Austrije od Turske a od dolaska turaka, pojedina utvrđenja gube na značaju i ostaju u ruševinama (Kupinik i Berkasovo).

Petrovaradinska tvrđava -čuveni “Gibraltar na Dunavu” i vidikovac sa koga puca pogled na Novi Sad i Frušku goru, danas jedno od najočuvanijih utvrđenja na Dunavu.  Predstavlja prostornu kulturno-istorijsku celinu od posebnog značaja, veliki turistički potencijal i mesto susreta. Nekada vojno utvrđenje i brana od turskih pohoda na Austriju, danas je sedište Muzeja grada Novog Sada, velikog broja galerija i mesto kultnog EXIT-a. Osim stalne muzejske postavke,  turistima je dostupan kroz  obilazak podzemnih laguma i velikog ratnog bunara.