genericviagra-online.net

Rezervati prirode

- SRP Zasavica -

Nedaleko od Sremske Mitrovice, južno od Save i istočno od reke Drine, nalazi se jedinstven i zaštićen eko sistem, površine 1825ha, kojim dominira rečica Zasavica i pritoka Batar, u dužini od 33,1km. Živopisna smena šuma, vlažnih livada, širokih obala i same vode, bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta, tradicionalni način života na reci oslikan kroz folklor i svakodnevni život, pruža posetiocima tokom cele godine posve retke, privlačne i neponovljive turističke sadržaje.  U Zasavicu su podjednako dobrodošli  istraživači ili turisti a na raspolaganju su im savremen auto-kamp, vizitorski centar , restoran, čamci, brod „Umbra“ i vodič kroz rezervat.

- SRP Obedska bara -

U južnom delu Srema, između naselja Kupinovo, Obrež, Grabovci i reke Save, kao ostatak meandra starog korita Save, nalazi se prostrani močvarno-šumski kompleks, jedan od prvih zaštićenih područja  prirodne baštine u svetu i međunarodno značajno stanište ptica . Jedinstven splet bara, mrtvaja, močvara, vlažnih livada i šuma, koje se prostiru na 19611 ha, čini ga retkim, očuvanim plavnim ritskim područjem, za koje se vezuju mnoge legende. Još od daleke 1874. kao zaštićeno lovište, danas je to rajski vrt, sa nepreglednom smenom, vode,  vodenih kolonija flore, faune i stoletne šume hrasta lužnjaka i čarobnim primercima barskih ptica. Dostupna je istraživačima i turistima, uz obavezno prisustvo vodiča, za izlete, šetnju i posmatranje ptica, obilazak Crkve Majke Angeline,  rekreativni ribolov i lov na krupnu divljač.

- Morovićke šume i SRP Karadjorđevo -

Morovićke šume, na krajnjem zapadu Srema  a SRP Karađorđevo, uz Dunav, na krajnjem jugo- zapadu Bačke, nisu jedinstveno područje  ali uvek su imali jednog titulara. Nekad čuveno Titovo lovište, sa rezidencijalnim objektima i sadržajima posebne namene, danas je svojevrsan muzej prirode i duha jednog vremena , otvoren za turiste. Lov, jahanje, “Muzej ergele”, restoran, smeštaj,  vožnja fijakerom,  vožnja čamcima kroz rezervat ,..ili samo osluškivanje tišine i cvrkuta ptica, samo su način da osetite istinsku vezu sa prirodom.