genericviagra-online.net

PMF - Saradnja sa sremskim klasterom

Tim PMF-aSARADNJA SA SREMSKIM TURISTIČKIM KLASTEROM

Na nedavno održanoj manifestaciji VEČERI SREMSKE GASTRONOMIJE u organizaciji Sremskog turističkog klastera i stručnjaka sa PMF-a, pokazano je slaganje hrane i vina, jer su to osnovni elementi vinske ali i gastronomske kulture. Izbor vina uz hranu strogo je individualan, ali serviranje vina sa hranom podrazumeva brojna pravila, bonton i tradiciju. Pri serviranju treba znati koja vina najbolje odgovaraju za pojedine vrste jela. Jelo i vino treba tako kombinovati da ukus i kvalitet jednog i drugog dođu do maksimalnog izražaja, odnosno prema vrsti jela treba odabrati najpogodnije vino kako bi obrok, kao celina, bio što kvalitetniji, ukusniji i prijatniji. Osnovno pravilo prilikom posluženja je da nijedno vino ne sme biti nadvaladano svojim prethodnikom: lagana pre teških, suvo pre slatkog i belo pre crvenog. 

Hrana i vino posluženi na proslavi 5 godina postojanja Sremskog turističkog klastera:

I gang: Sremska kobasica od mangulice, kozji sir; Vino: Sauvignon Akacia 2011, vinarija Mačak

II gang: Sremska fahita sa povrćem u paradajz sosu; Vino: Rose 2012, vinarija Veritas

III gang: Gratinirane pečurke sa tri vrste sira; Vino: Pinot Noir 2011, vinarija Mačak

IV gang: Presovana prasetina sa pekarskim krompirom i dinstanim crvenim kupusom; Vino: Cuvee 2011, vinarija Veritas

V gang: Pita sa budnevom i jabukama, štrudle sa makom; Vino: Baron - crveni i beli bermet 2012, vinarija Aleks

O DEPARTMANU ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO NOVOSADSKOG PMF-a

            U proteklih 50-ak godina razvoja Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo postao je jedna od najpoznatijih visokoškolskih i naučnih institucija iz ovih oblasti u regionu.

Osnovne delatnosti Departmana su nastavno-obrazovna, naučno-istraživačka i izdavačka. Danas, u skladu sa zahtevima i propozicijama Bolonjske deklaracije, nastava se realizuje kroz osnovne akademske, diplomske akademske-master i doktorske studije. Nastavno-obrazovni proces se sve vreme sprovodi kroz sinergiju kabinetske i terenske nastave i stručne prakse.

Na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo organizovani su sledeći studijski programi:

• Osnovne akademske studije geografije

–– Diplomirani profesor geografije

–– Dipomirani geograf (moduli: Geoinformatika, Geoekologija)

• Osnovne akadamske studije turizma

–– Diplomirani turizmolog (moduli: Turizam, Organizator hotelijerske delatnosti, Organizator gastronomske delatnosti i Organizator lovno turističke delatnosti)

• Master akademske studije geografije

–– Master profesor geografije

–– Master geograf (moduli: Geoinformatika, Geoekologija)

• Master akademske studije menadžmenta

–– Master mendžer (moduli: Turizam, Hotelijerstvo, Lovni turizam)

• Master akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva

(Geografija - informatika i Biologija- geografija)

• Doktor nauka – geonauke

• Doktor nauka – geonauke (turizam)

• Doktor metodike nastave prirodnih nauka –geografija

Naučni radnici Departmana učestvuju na 4 republička projekta, 5 pokrajinskih projekata, 3 IPA projekata, 2 SEE projekta i nekoliko bilateralnih projekata sa zemljama u okruženju. O dobroj saradnji sa privredom govore i brojni transferi projekata iz oblasti planiranja i strategija razvoja. Departman je povezan sa brojnim strukovnim organizacijama u zemlji, a od 2013. član je i UNWTO.

Šta nas izdvaja od drugih?!

Osim kabinetske nastave, sastavni deo studija je i obavezno pohađanje terenske nastave i stručne  prakse na osnovu čega studenti stiču praktična iskustva neophodna za buduće pozive. Sadržaj terenske nastave i stučne prakse razlikuju se u zavisnosti od nivoa studija, usmerenja, modula i godine studija, ali je njihova svrha uvek ista – da studenti neposredno u stvarnosti stiču jasne percepcije, trajne predstave i životno činjenično znanje koje će im koristiti da bolje shvate teorijske sadržaje. Terenska nastava pruža mogućnost studentima da se pod vođstvom profesora i asistenata upoznaju sa planinama, rekama, pećinama, lovištima, divljači, hotelima, motelima, restoranima, banjama, zaštićenim dobrima, selima i gradovima Srbije i instranstva.

Izvođenje nastave stručne prakse ima ključnu ulogu u sistemu školovanja svih kadrova. U zavisnosti od usmerenja i modula, neki od studenata će stručnu praksu sticati u hotelima, u turističkim agencijama, u naučno-obrazovnim institucijama, u lovištima ili restoranima, ponekad u Novom Sadu, ponekad po Vojvodini, ponekad po čitavoj Srbiji, a ponekad u Grčkoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Velikoj Britaniji, ponekad po nekoliko dana, a ponekad i po nekoliko meseci...

I to nije sve.. Pored terenske nastave i stručne prakse koje su obavezne, studenti imaju mogućnost da dobrovoljno učestvuju na terenima po Srbiji – preko Društva mladih istraživača „Branislav Bukurov“ (www.branislav-bukurov.com) registrovanog na Departmanu ili studentskim razmenama i kongresima širom Evrope preko Evropske geografske asocijacije čiji je član Departman (www.egea.eu). Jedini uslov je da volite prirodu, kamping, putovanja i druženje...

Mobilnost nastavnika i studenata

Međunarodna aktivnost u okviru Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, odvija se i kroz programe mobilnosti studenata i profesorskog osoblja, kao što su: ERASMUS MUNDUS, Campus Europae, CEEPUS i dr. Pomenuti programi, omogućuju studentima i profesorima usavršavanje na velikom broju Univerziteta u Evropi iz oblasti geografije i turizma. Tokom poslednjih nekoliko godina, naši studenti i nastavnici su preko ovih programa boravili u Italiji, Austriji, Portugaliji, Hrvatskoj, Sloveniji, Španiji, Tajlandu...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UNIVERZITET U NOVOM SADU  |  PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

DEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO

Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija

Telefon: (021) 45.01.04; 45.01.05  |  Fax: (021) 45.96.96

office@dgt.uns.ac.rs  |  www.dgt.uns.ac.rs