genericviagra-online.net

Konferencija o klasterima – Cluster PoliSEE in the Programming Period 2014-2020

Konferencija o klasterima

U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i Ekonomskog fakulteta Subotica, u Skupštini Vojvodine je , 22.Novembra 2013., održana međunarodna konferencija i međunarodna radionica “ Pametne politike klastera u okviru programskog perioda 2014.-2020.”(Cluster Policies in the Programming Period 2014-2020). Kao jedan od najznačajnijih projekata u kojem učestvuje Vlada AP Vojvodine, koji se finansira sredstvima Evropske unije, projekat je okupio 25 partnera iz 12 regija i država jugoistočne Evrope.

Konferencija je imala cilj - promociju sprovođenja pametne politike klastera u procesu unapređenja konkurentnosti i efikasnog poslovanja kao pretpostavke održivog ekonomskog i socijalnog prosperiteta regije jugoistočne Evrope. Učesnici Konferencije i radionica imali su zadatak i da prenesu svoja iskustva i način rada klastera u zemljama i regijama iz kojih dolaze. To je bila prilika za sve predstavnike klastera u Srbiji, kao i za institucije koje podržavaju njihovo funkcionisanje, od predstavnika Vlade i Skupštine Vojvodine do obrazovnih i naučnih institucija , vladinih i nevladinih organizacija ,razvojnih agencija do klaster udruženja, da se upoznaju sa dostignućima udruživanja u klastere evropskih država i regija.

Kao jedan , među prvim registrovanim klasterima u Srbiji i Vojvodini, učešće u Konferenciji uzeo je i Fond Turistički klaster Srem.

Pored afirmacije koncepta klaster udruživanja, kao specifične sprege  znanja, iskustva i nauke, Konferencija je ukazala i na model izuzetnosti klastera , značaj stalnog učenja i potrebu uvođenja modela izuzetnosti klastera na master studijama, što bi uz permanentnu obuku i klastersku saradnju mogli značajno unaprediti kvalitet upravljanja u klasterima i podići njihovu konkurentnost. Kroz prezentaciju MAG Zrt ,predstavljen je  model podrške klasterizaciji u Madjarskoj i finansijske podrške najboljim klasterima, sa značajnim uticajem na zapošljavanje i potencijalom za inovacije, predstavljena je politika akreditovanja inovativnih klastera i model upravljanja klasterima po usvojenoj i testiranoj metodologiji. U nastavku Konferencije, prezentirani su rezultati ovog projekta i mapirani ciljevi za naredni programski period. Istaknuta je potreba za uklanjanjem postojećih barijera za učenje, istaknut je značaj jačanja koordinacije između klaster politika u različitim zemljama kako bi se razvijala regionalna saradnja i najavljeni pilot projekti koji će testirati aktivnosti na primeni strategije pametne specijalizacije .

Konferencija je završena uz najavu novog skupa, 17.Februara , u Briselu, a njeni učesnici imali su priliku i zadovoljstvo da neformalni  deo ovog skupa nastave večerom i druženjem u jednoj poznatoj sremskoj vinariji.

Više informacija o Konferenciji i njenim učesnicima možete potražiti u kancelariji Fonda Turistički klaster Srem.

Galerija fotografija: