genericviagra-online.net

MIRIS TURIZMA NA BALKANU - Svečano otvaranje projekta

   PMF PARTNER U PROJEKTU ZA JAČANJE             TURIZMA NA BALKANU

Projekat “Jačanje kapaciteta za promene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom–CULTURWB”, jedan od 3 uspešna koordinatorska projekta Univerziteta u Novom Sadu iz EU programa Erazmus plus, počinje u decembru ove godine i trajaće naredne tri.

Pored Prirodno-matematičkog fakulteta čiji je Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo odgovoran za implementaciju aktivnosti i nastavno-naučne rezultate projekta, u konzorcijumu učestvuje još 12 institucija iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore, Austrije, Holandije i Nemačke.

Projekat CULTURWB - u fokus stavlja kulturni turizam kao posebnu oblast turizma koja se bavi dubokim kulturološkim iskustvom pojedinca – bilo na estetskom, bilo na intelektualnom, emocionalnom ili psihološkom nivou. U skladu sa ciljem i vizijom uvođenja kulturnog/kulturološkog aspekta u turizam na području Zapadnog Balkana, partneri iz EU zemalja, Austrije, Holandije i Nemačke će pružiti svoje znanje, stručnost i iskustvo kako bi se kreirao interdisciplinarni program celoživotnog učenja u oblasti turizma. Planira se i program master studija u oblasti turizma kulturnog nasleđa.

Pored nesumnjive dodatne vrednosti na evropskom nivou, učešće relevantnih partnera iz regiona i njihova prethodna dugogodišnja saradnja daju projektu snažan regionalni karakter i osiguravaju održivost rezultata. Namera da CULTURWB projekat obuhvati, edukuje i informiše najširi mogući broj zainteresovanih strana mu daje ambicioznost i inovativan pristup u obrazovanju budućih stručnjaka u turizmu, koji će kao studenti planiranog master programa biti jednako atraktivni na tržištu rada kao i njihove kolege iz Evropske unije. Planirani program celoživotnog učenja će unaprediti znanja i veštine postojećih stručnjaka iz sfere upravljanja kulturnim nasleđem, te je za očekivati da će multidisciplinarnost i saradnja među sektorima doneti bolji kvalitet usluga i uticati na buduće strategije za razvoj kulturnog turizma, koje sada ne postoje ni u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Konačno, CULTURWB projekat promoviše Zapadni Balkan kao region koji poseduje vredno kulturno nasleđe kojim se mora stručno i strateški upravljati kako bi nam trajalo duže.

univerzitet

UNIVERZITET U NOVOM SADU  |  PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

DEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO

Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija

Telefon: (021) 45.01.04; 45.01.05  |  Fax: (021) 45.96.96

office@dgt.uns.ac.rs  |  www.dgt.uns.ac.rs