genericviagra-online.net

Seminar “Jednostavno, izviđaštvo” – Šid , 24.Jun 2016.

Pod nazivom “Budi spreman da kreiraš bolji svet – 2”, pokrenut je projekat , podržan od Ministarstva sporta i omladine , na reafirmaciji izviđačkog pokreta i uvođenja neformalnog obrazovanja koje će omogućiti deci izbor izviđaštva kao izbornog predmeta i tako , kroz redovno školovanje , stvoriti preduslove za rad izviđačkih sekcija.

U ovoj fazi realizacije projekta , seminari  “ Jednostavno, izviđaštvo” stavljaju akcenat na edukaciju mladih prosvetnih radnika, koji će dati podsticaj razvoju izviđačkih aktivnosti: kao obliku saradnje sa lokalnom zajednicom , načinom upućivanja mladih u zdrave stilove života , nenasile komunikacije i pravilnog odnosa prema prirodi.

Seminar  namenjen prosvetnim radnicima - aktivistima iz Srema ,  održaće se narednog petka ( 24.Jun ) u Šidu, pa eto prilike da narednog vikenda spojite lepo i korisno! Da prisustvujete seminaru , koji je besplatan i sertifikatom sa seminara otvorite mogućnost da se kvalifikovano bavite ovim poslom a  zatim , učešćem u kampu “Odreda Izviđača Lazar Bibić “ iz Šida , osetite duh pokreta šidskih izviđača  koji se izborio sa svim tranzicijama i već petu godinu za redom organizuje zanimljivu manifestaciju “Olimpijadu u zaboravljenim dečijim igrama”.

Seminari “ Jednostavno, izviđaštvo” daju osnov o načinu uvođenja izviđaštva u školske planove, kroz rad izviđačke sekcije, osnovne elemente za sprovođenje izviđačkog programa kao podrška svakodnevnom nastavnom procesu u alatima koji izviđački program nudi za sprovođenje učenja svuda i na svakom mestu.  

Povratak prirodi je definitivno postao imperativ modernog doba a popularnost programa: eko, etno , seoskog turizma, zdravstvenog, adrenalinskog  i drugih vidova aktivnog turizma samo potvrda da je konekcija sa prirodom nasušna potreba i da ono malo slobodnog vremena želimo da iskoristimo na najbolji moguć način.  Utoliko više , regrutovanje mladih naraštaja na aktivnom odnosu prema prirodi i koegzistenciji , predstavlja najbolji način za održiv razvoj programa đačkog i omladinskog turizma kao specifičnih vidova aktivnog turizma, za koji se i sami zalažemo i koje ćemo uvek podržati.

                                                                                                Fond Turistički klaster Srem