genericviagra-online.net

II upisni krug na Prirodno-matematički fakultet Novi Sad

Prirodno-matematički fakultet za II upisni rok ima još oko 120 budžetski mesta i to na smerovima:

Ø  PROFESOR FIZIKE,

Ø  NA TROGODIŠNJIM STUDIJAMA    MATEMATIKE I INFORMATIKE I

Ø  ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.

Prijave za drugi upisni rok su 1. i 2. septembra.

Na strukovnim studijama OPTOMETRIJE ima 24 slobodna mesta.

Pored 121 budžetskog mesta, ostalo je i 73 slobodna mesta na samofinansiranju.

Na strukovnim studijama OPTOMETRIJE ima 24 slobodna mesta.