genericviagra-online.net

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica - novi suosnivač Fonda TK Srem

Zavod za zaštitu spomenika kulture

Mnogima je Sirmium prva asocijacija na Srem i na jedan od najzanimljivijih turističkih lokaliteta u Sremu. Ne bez razloga i etimološki , Sirmium – Sirmien - Srem , još od XIII veka postaje sinonim za celu oblast, između Save i Dunava a institucija Zavod  za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica , sinonim nove epohe u očuvanju i zaštiti kulturne baštine na prostoru Srema i severne Mačve.

Dugi niz godina, Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica je i ustanova podrške na razvoju receptivnog turizma u Sremu a od ove godine i jedan od najznačajnijih suosnivača Fonda Turistički klaster Srem. Carska palata – Sirmium, Gomolava, Fruškogorski manastiri, ..., samo su deo prepoznatljivih kulturnih dobara od izuzetnog značaja, za čiju zaštitu je zaslužan Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Sremske Mitrovice. U nadležnosti Zavoda, na prostoru Srema ,  nalazi se 215 nepokretnih kulturnih dobara. Od tog broja, njih 154 je kategorisano kao kulturna dobra od izuzetnog ili velikog značaja. Posvećenost zaštiti ovoliko bogatog nasleđa profilisalo je i sam Zavod u ustanovu od izuzetnog značaja a nama učinilo čast i obavezu da  im budemo dostojan saradnik.

Uvek spremni da se uključe u inicijative koje će afirmisati bogato kulturno nasleđe, kao okosnicu razvoja svih ostalih vidova turizma, Zavod je još pre deset godina, bio jedan od inicijatora i potpisnika Sporazuma o saradnji  na afirmaciji turističkih vrednosti Srema. Aktuelni projekat klastera bio je povod da se podsetimo te inicijative i prepoznamo nove mogućnosti i čvršće oblike saradnje, koja će novim projektima ali i formiranjem i plasmanom nekoliko turističkih proizvoda, kulturnih ruta, dati nov podsticaj destinacijskom povezivanju i brendiranju Srema kao turističke destinacije.

Još jedan značajan sporazum o saradnji , obeležio je i nestvarno lep februarski dan i pružio nam priliku da Vas slikom povedemo u panoramski obilazak Sremske Mitrovice i predstavimo deo spomeničkog i graditeljskog nasleđa , kao najavu zanimljivih priča koje će i Vas zainteresovati za Srem i Sremsku Mitrovicu.