genericviagra-online.net

Najava Sednice Odbora osnivača Fonda Turistički klaster Srem

 

TREĆA VANREDNA I DRUGA IZBORNA SEDNICA ODBORA OSNIVAČA

FONDA - TURISTIČKI KLASTER SREM

 

Mesto: Grgurevci, Etno kuća "Majka Angelina"

Vreme održavanja: 14.11.2012. u 12,00časova

-POZIV ZA SEDNICU  ODBORA OSNIVAČA FONDA-

Poštovani osnivači, suosnivači i gosti,
Pozivamo vas da uzmete učešće u radu Treće - vanredne, a Druge izborne sednice Odbora osnivača Fonda Turistički klaster Srem u 2012. godini.

DNEVNI RED:

  1. Izbor predsedavajućeg, radnog predsedništva i usvajanje Dnevnog reda
  2. Ažuriranje Knjige članova Fonda Turistički klaster Srem
  3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
  4. Izbor organa upravljanja Fonda Turistički klaster Srem ( -izbor i imenovanje Predsednika i Zamenika predsednika Odbora osnivača Fonda, - izbor i imenovanje članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora, -izbor i imenovanje Predsednika i Zamenika predsednika Upravnog i Nadzornog odbora Fonda)
  5. Predlog plana aktivnosti radne grupe za lovini turizam i prezentacija projektne ideje za Konkurs PS za poljoprivredu -dr. Vladimir Marković - profesor na PMF-Novi Sad i Predsednik radne grupe za lovni turizam
  6. LIDER pristup u Srbiji na lokalnom nivou - potencijalni "LAG Srem +" -ma.ekol. Marko Cvijanović, kordinator kancelarije za Ruralni razvoj Srema - Agromreža
  7. Prezentacija sajta Fonda i profila Fonda na društvenim mrežama -ma.ecc. Dragica Novaković
  8. Informacija o toku realizacije projekta"Srem,Srem,Srem,..." -dipl.ecc. Duška Davidović
  9. Obeležavanje četvrte godišnjice rada Fonda - Ručak - degustacija vina - prezentacija programa Etno kuće "Majka Angelina"