Info

Dobrodošli na prezentaciju Fonda TURISTIČKI KLASTER SREM. Na našem sajtu dobićete potrebne informacije o aktuelnim turističkim ponudama sremskog Okruga: destinacije, mape, manifestacije, izleti,vrste izleta, zanimljivosti.. Saznajte ko su naši osnivači, partneri, koje su nam aktivnosti, planovi, projekti..! Očekujemo Vas !

Aktuelno - Okrugli sto – Smanjenje rizika od prirodnih katastrofa

U organizaciji Organizacije civilnog društva “Caritas Srem” , Opštine Ruma i Fonda Turistički klaster Srem, u Rumi je: 21.05.2018. u Kulturnom centru-Ruma održan okrugli sto na temu Smanjenje rizika od posledica prirodnih katastrofa.

“Smanjenje rizika od katastrofa predstavlja koncept i organizovano sprovođenje aktivnosti u cilju smanje-nja rizika od posledica katastrofa putem sistemskih napora da se analiziraju uzročni faktori nastanka i da se njima upravlja, kao i smanjenjem izloženosti opasnostima, umanjenjem ranjivosti ljudi i imovine, kao i poboljšanom spremnošću na pomenute događaje. Proces smanjivanja rizika od posledica prirodnih katastrofa je kontiruiran i zahteva saradnju svih zainteresovanih strana na nivou lokalne samouprave, kao i samih građana” - Caritas.

Okrugli sto je deo aktivnosti projekta “Dome, sigurni dome”, koji sprovodi Caritas-Srem a koji realizuje u saradnji sa Opštinama Srbije i organizacijama civilnog društva, na istoj teritoriji, koje imaju u fokusu zaštitu životne okoline i podizanje svesti o značaju zaštite životne okoline. 

Opširnije: Aktuelno - Okrugli sto – Smanjenje rizika od prirodnih katastrofa

Državno takmičenje iz geografije na PMF-u

 

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta je domaćin državnog takmičenja iz geografije za učenike VII I VIII razreda osnovnih škola.

Takmičenje je u nedelju, 20. maja;očekuje se dolazak preko 250 učenika i oko 180 nastavnika iz svih okruga Republike Srbije.

 Svečano otvaranje takmičenja je u 9.00 sati, u amfiteatru Mihajlo Pupin (zgrada Departmana za matematiku i informatiku/ Departmana za fiziku) uz pozdravne reči Pokrajinskog sekretara za obrazovanje Mihalja Njilaša, dekana PMF-a prof. dr Milice Pavkov Hrvojević, direktora DGTH-a prof. dr Lazara Lazića i predsednika “Srpskog geografskog društva” prof. dr Mirka Grčića.

 

15 godina tananih “Zlatnih niti”- Vr.Banja

Kako i priliči jubileju , krajem marta je u Vr.Banji održana 15.manifestacija narodnog stvaralaštva Zlatne niti. Ni sneg ni hladnoća nisu omeli viliki broj izlagača i učenika priredbe da dođu i predstave sve ono što se vredno pripremalo za ovu priredbu. Domaćini, predvođeni našom sremicom, Cecom Trifunović, kao i svake godine potrudili su se da obezbede gostima priredbe prijatan boravak, uz raznovrsan kulturno umetnički program. Bila je to prilika da se podsetimo kako su to naše bake vezle, osim peškira i kuvarica i tanane, neraskidive niti porodice i zajedništva, da se podsetimo ko smo, koji nas motive krase, da pokažemo svojih ruku delo i vidimo kako to rade drugi, razmenimo tehnike i radujemo se uz već pomalo zaboravljene zvuke od Vardara pa do Triglava. Bila je to i prilika da se uruče zahvalnice i priznanja za doprinos afirmaciji narodnog stvaralaštva, da se učvrsti i proširi saradnja sa neumornim čuvarima tradicije iz Srbije, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske,Palestine,… Fond Turistički klaster Srem je na ovoj priredbi predstavio Srem kroz etno vezeni program, čuveni Bermet i vina sa Fruške gore, pikantne đakonije iz Zasavice, unikatne kolače, pustovane suvenire, knjige i Turističke mape Srema.

Ukoliko niste bili u prilici da posetite ovu priredbu, pogledajte fotografije na našoj Fb stranici.

Video galerija


Cannot Connect to Youtube Server Cannot Connect to Youtube Server Cannot Connect to Youtube Server Cannot Connect to Youtube Server Cannot Connect to Youtube Server

Cannot Connect to Youtube Server Cannot Connect to Youtube Server Cannot Connect to Youtube Server Cannot Connect to Youtube Server Cannot Connect to Youtube Server

Cannot Connect to Youtube Server Cannot Connect to Youtube Server Cannot Connect to Youtube Server Cannot Connect to Youtube Server Cannot Connect to Youtube Server

Cannot Connect to Youtube Server